Paano Patayin ang Puso?

Itali…. Igapos ng mahigpit Huwag hayaang pumintig Pigilin ang init Nang hindi magdikit Ang alab ng pagibig Hindi dapat manaig Puso’y dapat maumid Bibig nito’y ipipinid. Ikulong…. Huwag hayaang makatakas Bantayan ng madalas Di dapat nakabukas Sa ibang puso’y ikakalas Panghihinaan ng lakas Nang hindi na makayanan pang Umibig ng […]

Continue Reading

Espasyo

Sa tuwing tinitingnan ang mga kamay, hindi maiwasang pansinin ang puwang sa pagitan ng mga daliri. Hindi lang iilang beses tinanong kung bakit may ganito, Bakit may espasyo? Naisip ko tuloy ang tao. Kahit anong lapit ng loob, kahit ibahagi ang sugat na kubkob, mga damdaming marubdob, kahit ilang beses […]

Continue Reading

Pendulum Ruins

I’ve never been so greatly disturbed in my entire life until I learned to favor wayward inquiries about Man and the world with further intrepidity. Just like how everything really came into existence without taking into consideration the unanimous idea that there is a Supreme Being who ventured the creation […]

Continue Reading

Here I Love You by Pablo Neruda

My neurons have been hibernating since I last posted a poem here and until now I think the hibernation ain’t over yet. Anyway, I would like to share this poem from Pablo Neruda, one of the greatest poets who ever lived. Here I Love You In the dark pines the […]

Continue Reading